Skip to content

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika määrab, et e-poe africaorganics.ee isikuandmete põhitöötleja on Moongazer OÜ, registrikood 12538526, aadress Eesti, Harjumaa, Tallinn, Paepargi 50/2, 11417, e-post info@africaorganics.ee (edaspidi "kaupmees”).

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

 • nimi
 • kontaktteave, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
 • maksja ja tarneaadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ning makseandmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed;
 • muu kliendiküsitluste ja/või pakkumistega seotud teave.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmeid kasutatakse klientide tellimuste haldamiseks ja kaupade kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, kaup, kogus, kliendiandmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning klientide eelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse maksete tagastamiseks kliendile.
Isiku kontaktandmeid, nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse kaupade ja teenuste pakkumisega (klienditugi) seotud küsimuste lahendamiseks, samuti pakkumiste ja uudiste koostamiseks ja edastamiseks.
E-poe kasutaja IP-aadressi või muid võrgutunnuseid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ja veebikasutusstatistika koostamiseks.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele

Kaupmees hoiab konfidentsiaalsena talle kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid ning avaldab neid kolmandatele isikutele ainult kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb seadusandlusest. E-poe kasutaja nõustub, et kaupmehel on õigus töödelda tema andmeid kliendile sobivate teenuste osutamiseks, sealhulgas edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt teenuse osutamisega. klient. Volitatud töötlejate loend:

IT-teenuse pakkujad – IT-teenuse pakkujatele edastatakse isikuandmeid, kuna see on vajalik e-poe funktsionaalsuse ja andmemajutuse tagamiseks

 1. Zone.com

Äri- ja laotarkvara – raamatupidamise ja laohalduse jaoks

 1. SmartAccounts

Tarnijad – tellimuste tarnimiseks kliendile:

 1. DPD
 2. Itella
 3. Omniva

Maksevahendajad – tellimuste eest tasumiseks

 1. Swedbank
 2. SEB
 3. LHV
 4. Luminor
 5. Coop Pank
 6. Citadele
 7. Šiaulių Bankas
 8. Medicinos Bankas
 9. Nordea
 10. OP
 11. PayPal
 12. Montonio

Statistika kogumine – teabe kogumine e-poe kasutajakogemuse parandamiseks:

 1. Google Analytics
 2. Facebook

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid säilitatakse Zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse tase on Euroopa Komisjoni hinnangul piisav, ja USA ettevõtetele, mis on seotud Privacy Shieldi raamistikuga.

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele – isikuandmeid töödeldakse e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemiseks asjakohased kaitsemeetmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

E-poes salvestatud isikuandmetega on võimalik tutvuda ja teha parandusi e-poe kontohalduses.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus nõusolek e-poe kontohalduses tagasi võtta.

Säilitamine

E-poe kliendikonto sulgemine kustutab isikuandmed, välja arvatud juhul, kui see on vajalik raamatupidamise eesmärgil või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui ost on sooritatud e-poes külalisena (ilma kasutajakontota), säilitatakse isikustatud ostude ajalugu kolm aastat.

Maksevaidlustes ja tarbijavaidlustes säilitatakse isikuandmeid kuni nõude rahuldamiseni või aegumise lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine

E-poes oma kasutajakontoga salvestatud isikuandmeid saab kustutada e-poe kontohalduses.

Muude isikuandmete kustutamist saate taotleda aadressil info@africaorganics.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse ühe kuu jooksul ja vajaduse korral täpsustatakse kustutamise tähtaeg.

Andmeedastus

E-poes salvestatud isikuandmete elektroonilise väljavõtte saate alla laadida oma e-poe kontohalduses.

Isikuandmete edastamist saate taotleda aadressil info@africaorganics.ee. Andmete edastamise taotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast seda, kui klienditugi on kliendi tuvastanud ja edastanud isikuandmed teile teatavaks teinud.

Otseturundus

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kui te ei soovi otseturundusteateid saada, peate valima e-kirja päises vastava lingi või võtma ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete esmasele ja edasisele töötlemisele, sh otseturundusega seotud profiilide koostamisele, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidlused

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu. Järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee) ja Tarbijakaitsekomisjon.

etEstonian